Serwis wózków widłowych Kraków

784 539 338

jzserwis@onet.pl

Hala

Przeglądy

Art. 5 ust. 1 ustawy o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000r. {Dz. u. Nr. 122, poz. 1321 } oraz z 2002r. Nr 74, poz. 676 oraz rozporządzenia Rady Ministrów wprowadzające z dniem 3 Lutego 2003 roku zmiany w przepisach dotyczących eksploatacji wózków widłowych. Nakładają na użytkowników wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia, obowiązek objęcia ich dozorem technicznym.

przeglądy